سفارش تبلیغ
صبا ویژن
اوج دانش، بردباری است . [امام علی علیه السلام]
پاییز 1387 - حسین جان (این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست)
 • پست الکترونیک
 • شناسنامه
 •  RSS 
 • پارسی بلاگ
 • پارسی یار
 • در اوایل سال 1358 بود که یک کتاب چند صفحه ای باعنوان علائم الظهور ازکلام شاه نعمت الله ولی به دستم رسید وبا توجه به پیش بینی اتصال انقلاب اسلامی ایران به قیام حضرت مهدی مرا برآن داشت تا به نسخه های قدیمی دیوان مراجعه تا صحت اشعار را بررسی نمایم و جالب بود که درهردوره نام پادشاهان مربوط به آن دوره از دیوان حذف گردیده بود به عنوان مثال در نسخه چاپ سنگی که در زمان ناصرالدین شاه قاجار چاپ شده بود نام وی و پادشاهان نزدیک به وی حذف شده بود اما دوران پهلوی و از بین رفتن پادشاهی در ایران توسط فردی که شاه نعمت الله وی را نایب مهدی مینامد وجود داشت متاسفانه در یکی از تالارهای گفتمان این سایت و چند سایت دیگر قسمتهایی ازاشعار دیوان ازجمله آن قسمت که مربوط به فردی است که پادشاهی را درایران از بین می برد حذف گردیده و برخی از ابیات جابجا شده لذا درذیل متن کامل اشعار از زمان محمد شاه قاجار به بعد آورده می شود دوستانی که میخواهند در باره آین اشعار تحقیق نمایند بهتر است از کتب خطی باقیمانده از دوره صفویه شروع نمایند :

  قدرت کردگار می بینم ***** حالت روزگار می بینم
  از نجوم این سخن نمی گویم ***** بلکه از کردگار می بینم
  ازسلاطین گردش دوران ***** یک به یک را سوار می بینم
  هر یکی را به مثل ذره نور ***** پرتوی آشکار می بینم
  .........
  ..........
  .........
  بعداز آن دیگری فنا گرردد ***** شاه دیگر بکار می بینم
  که محمد بنام او باشد ***** تیغ او آب دار می بینم
  چهارده سال پادشاهی او***** دولتش کامکار می بینم
  سال کز مرغ می شود پیدا ***** فوت او آشکار می بینم
  بعداز آن دیگری فنا گرردد ***** شاه دیگر بکار می بینم
  ناصرالدین به نصرت دوران ***** چارده هشت سال می بینم
  روز جمعه زشهر ذیقعده ***** تن او در مزارمی بینم
  شاه دیگر بکار می آید ***** شاهیش ناگوارمی بینم
  چهارشنبه زشهر ذیقعده ***** مرگ او آشکار می بینم
  بعدازآن دیگری فنا گرردد ***** پسرش یادگار می بینم
  غین وده دال چون گذشت ازسال***** بوالعجب روزگارمی بینم ////////(1350 هجری قمری)
  گرد آیینه است سیر جهان ***** گرد ورنگ وغبار می بینم
  شه چو بیرون رود زجایگاهش ***** شاه دیگر بکار می بینم /////////(خروج احمدشاه وآغازسلطنت رضاخان)
  احتساب وحساب درعهدش ***** سست وبی اختیار می بینم
  ظلم پنهان خیانت وتزویر ***** براعاظم شعار می بینم
  دولتش بی حساب میدانم ***** مکنتش بی حساب می بینم
  درحقیقت شهی بود ظالم ***** عاری از گیرودار می بینم
  علمای زمان او دائم ***** همه را تارومار می بینم
  دایم اسبش بزیر زین طلا ***** کمتران را سوار می بینمم
  جنگ سختی شود تمام جهان ***** کوه وصحرا تبار می بینم /////// (جنگ جهانی دوم)
  کاروبار زمانه وارانه ***** قحط و هم ننگ وعارمی بینم //// (قحطی وحضورنیروهای اشغالگردرایران)
  عدل وانصاف در زمانه وی ***** همچو هیمه بنار می بینم
  کهنه رندی به کار اهریمنی ***** اندرین روزگار می بینم ///////// (اشاره به استعمار انگلستان)
  معتصف برصفات سلطان است ***** لیک من گرگ وار می بینم
  جون دو ده سال پادشاهی کرد ***** شهیش را تبار می بینم ///////// ( تبعید رضا شاه ازایران)
  پسرش چون به تخت بنشیند ***** بوالعجب روزگار می بینم /////// ( آغاز سلطنت محمد رضا)
  غارت وقتل مردم ایران ***** دست خارج بکار می بینم
  نوجوانی مثال سروبلند ***** رستمش بنده وارمی بینم
  درامورشهی است بی تدبیر***** لیکنش بخت یار می بینم
  بس فرو مایگان بی حاصل ***** حامل کاروبار می بینم
  شور وغوغای دین شود پیدا ***** سر بسر کارزار می بینم ////////// (انقلاب اسلامی)
  دولت مردو زن رود به فنا ***** حال مردم فکار می بینم
  بعداز آن شاهی از میان برود ***** دولتی پایدار می بینم
  نایب مهدی آشکار شود ***** نوع عالی تبار می بینم ///////// ( امام خمینی وتشکیل جمهوری اسلامی)
  پادشاهی تمام دارنده ***** سروری با وقار می بینم
  بندگان جناب حضرت او ***** سر بسر تاجدار می بینم ///////// (اشاره به رئیس جمهور در ایران)
  تا چهل سال ای برادر جان ***** دور آن شهریار می بینم
  دور ایشان تمام خواهد شد ***** لشگری راسوار می بینم
  قائم شرع آل پیغمبر ***** بجهان آشکار می بینم
  (م ح م د) می خوانند ***** نام آن نامدار می بینم
  در کمربند آن سپهر وقار ***** تیغ چون ذوالفقار می بینم
  سمت مشرق زمین طلوع کند ***** گور دجال زار می بینم
  رنگ یک چشم او بچشم کبود ***** خری بر خر سوار می بینم
  هر قدم ازخرش بود میلی ***** دورگردون غبارمی بینم //////////// (منظورامواج رادیویی وماهواره ها است)
  آل سفیان همه طلوع کنند ***** همه کس را فکار می بینم
  هم مسیح از سما فرود آید ***** پس کوفه غبار میبینم
  آل سفیان تمام کشته شوند ***** با هزاران سوار می بینم
  از دم تیغ عیسی مریم ***** قتل دجال زار میبینم
  مسکنش شهرکوفه خواهد بود ***** دولتش پایدار می بینم
  زینت شرع دین از اسلام ***** محکم واستوار می بینم
  کار داران نقد اسکندر ***** همه در راه کار می بینم
  نه درودی بخود همی گویم ***** بلکه از سر یار می بینم
  نعمت الله نشسته در کنجی ***** همه را در کنار می بینم


  من کلام ایضاً

  قدرت کردگار میبینم ***** حالت روزگار می بینم
  از نجوم این سخن نمی گویم ***** بلکه از کردگار می بینم
  غ ش دال چون گذشت ازسال ***** بوالعجب روزگار می بینم /////////// (1304 هجری قمری)
  ازشهنشاه ناصرالدین شاه ***** شیونی بیمدار می بینم
  در شب شنبه ماه ذیقعده ***** تن او بر کنار می بینم
  بعد از آن شه مظفرالدین را***** تو بدان برقرار می بینم
  از الف تا بدال می گویم ***** شاهیش را مدار می بینم
  چون گذشت از سریر دولت او ***** تو ببین من دو بار می بینم
  درخراسان ومصروشام وعراق ***** فتنه و کارزار می بینم
  جنگ و آشوب و فتنه بسیار ***** در یمین و یسار می بینم
  غارت وقتل لشگر بسیار ***** درمیان وکنار می بینم
  بعدازاین شه چورفت از پایان ***** سیدی تاجدار می بینم
  نایب مهدی آشکار شود ***** بلکه من آشکار می بینم
  متصف بر صفات سلطانست ***** لیک درویش وار می بینم
  بلکه ویرانه ای پرازگنج است ***** کش سعادت شعار می بینم
  دوش شیخ عابد ثانی ***** هم جنید اعتبار می بینم
  همچو مولی جلال الدین مولا ***** شمس تبریزوار می بینم
  گوهر شبچراغ بهرکمال ***** آن در شاهوار می بینم
  با کرامات جامع آداب ***** آصف روزگار می بینم
  بندگان جناب حضرت او ***** سربه سر تاجدار می بینم
  از قماش متاع چین و فرنگ ***** عالمی چون نگار می بینم
  بر فلک رفته معنی قرآن ***** صورتش زرنگار می بینم
  دور آن چون شود تمام بکام ***** پسرش یادگار می بینم
  بعد ازآن خود امام خواهد بود***** صاحب ذالفقار می بینم
  پادشاه تمام دانایی ***** سروری با وقار می بینم
  صورت وسیرتش چو پیغمبر ***** علم وحلمش تمام می بینم
  ترک اغیار مست می نگرم ***** ختم روز خمار می بینم
  زینت شرع ورونق اسلام ***** محکم واستوار می بینم
  گنج کسری و نقد اسکندر ***** همه بر روی کار می بینم
  نعمت الله نشسته در کنجی ***** همه را در کنار می بینم


  من کلام ایضاً رباعیه

  در الف وثلاثین دو قران می بینم ***** وزمهدی و دجال نشان می بینم
  یا ملک شود خراب یا گردد دین ***** سربست نهان ومن عیان می بینم

  نقل از: http://www.centralclubs.com/viewtopic.php?p=137173  مشتاق المهدی ::: شنبه 87/9/2::: ساعت 9:37 عصر
  نظرات دیگران: نظر

  در یک دقیقه می توان ?? بار برای مسلمانان دنیا طلب مغفرت کرد حضرت عباده می فرماید : هر کس برای مومنی طلب مغفرت کند خداوند یک حسنه برای او می نویسد.

  در یک دقیقه می توان ? بار سوره ی حمد را خواند که در نتیجه ???? نیکی کسب کرد.

  در یک دقیقه می توان چند بار دست شفقت و مهربانی بر سر یتیم کشید و میلیون ها نیکی کسب کرد.حضرت محمد(ص) می فرماید: هر کس دست شفقت بر سر یتیمی بکشد به    اندازه ی موهای سر یتیم برای او حسنه نوشته می شود.

   در یک دقیقه می توان ?? مرتبه عبارت( لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو علی کل شی قدیر ) را خواند که ثواب آن برابر است با آزاد کردن ? غلام از نسل اسماعیل(ع) در راه خدا.

  در یک دقیقه می توان ??? مرتبه عبارت ( سبحان الله و بحمده) را خواند که ثواب آن معاف شدن و بخشش همه گناهان است.

   در یک دقیقه می توان ?? مرتبه عبارت ( سبحان الله و الحمد الله و لا اله الا الله و الله اکبر) را خوانئ که این کلمات بهترین کلماتی هستند که خورشید بر آنها طلوع می کند.

   در یک دقیقه می توان ?? مرتبه عبارت ( سبحان الله و بحمده   سبحان الله العظیم) را خواند که ثواب آن بر ترازوی قیامت سنگین اند.

   در یک دقیقه می توان چند قدم به سوی مسجد برداشت که با هر قدم یک نیکی کسب و یک درجه به درجان اضافه و یک بدی از بدی ها را پاک کرد.

   در یک دقیقه می توان تقریبا ???? حرف از قرآن مجید را تلاوت کرد آن حضرت(ص) فرمودند : تلاوت هر حرفی از قرآن پاداش دارد که ?????پاداش را کسب کرد.

   در یک دقیقه می توان یک نهال درخت کاشت و حسنه جاریه ای برای خود ایجاد کرد پیامبر  اعظم(ص)می فرمایند: هر مسلمانی نهالی را غرس کند که انسان یا حیوان از آن بخورد برای او صدقه ای است.

  در یک دقیقه می توان صد مرتبه عبارت (سبحان الله) را خوان که هزار حسنه را کسب کرد و هزار کناه از تو معاف می شود.

   

  : خلاصه در کمتر از یک دقیقه می توان گفت

   

   اللهم عجل لولیک الفرج

                       آمین یا رب العالمین

  برگرفته از: شبکه لقمان  مشتاق المهدی ::: جمعه 87/7/5::: ساعت 11:17 عصر
  نظرات دیگران: نظر


  لیست کل یادداشت های این وبلاگ

  >> بازدیدهای وبلاگ <<
  بازدید امروز: 53
  بازدید دیروز: 44
  کل بازدید :336181

  >>اوقات شرعی <<

  >> درباره خودم <<
  پاییز 1387 - حسین جان (این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست)
  مشتاق المهدی
  این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست این چه شمعی است که جانها همه پروانه اوست

  >> پیوندهای روزانه <<

  >>فهرست موضوعی یادداشت ها<<

  >>آرشیو شده ها<<

  >>لوگوی وبلاگ من<<
  پاییز 1387 - حسین جان (این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست)

  >>لینک دوستان<<

  >>لوگوی دوستان<<

  >>موسیقی وبلاگ<<

  >>اشتراک در خبرنامه<<
   

  >>طراح قالب<<